Nya kandidatprogrammet

Utbildningsplanen för fysisk planering är inte alls samma som den vi har haft första året, men här kommer en snabb genomgång för kurserna i det nya kandidatprogrammet (som verkar vara mycket bättre än det vi gått):

Planering: Introduktion 9 hp 
Kartografi & digitala ritverktyg 3 hp
Planeringens väsen 3 hp
Stadsbyggnadshistoria 3 hp
Boende 6 hp
Geografiska informationssystem (GIS) 6 hp
Planering, Detaljplaneprocessen, grundläggande nivå  6 hp
Planering, grannskap 9 hp
Plangenomförande och markexploatering 3 hp 
Introduktion till miljökonsekvensbedömning 3 hp

Planering översiktlig nivå 9 hp
Natur och miljö 3 hp
Landskap 9 hp
Projektarbete 3 hp
Samhällets försörjningssystem 6 hp
Mobilitet och infrastruktur 9 hp
Näringsliv och arbetsplatser 9 hp
Urbanteoretiska perspektiv I 4,5 hp
Studieresa 1,5 hp
Hållbar stad 9 hp

Teori och metod 6 hp
Process och medborgardeltagande 6 hp
Komplexa stadsbyggnadsprojekt 9 hp
Planeringsteori 6 hp
Arkitektur och offentliga rum 9 hp
Samarkand. 2 valbara projekt 9 hp
Urbanteoretiska perspektiv II 6 hp
Kandidatarbete 15 hp

Blekinge tekniska högskola | | En kommentar |
Upp